مصاحبه TOGY با مدیر عامل شرکت هدکو

مجله معتبر بین المللی  The Oil and Gas Year   مصاحبه ای با جناب آقای مهندس زمردیان مدیر عامل شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی (هدکو) داشته است که لینک مصاحبه درج شده در مجله در زیر قابل مشاهده می باشد.

لینک مصاحبه