۱۳۹۴-۰۲-۱۰

همایش بزرگداشت پنجاهمین سالگرد بنیانگذاری دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و سخنرانی آقای مهندس زمردیان

۱۳۹۳-۱۲-۲۷

ارزیابی شرکت توسط ارزیابان جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

۱۳۹۳-۱۲-۰۱

اخذ گواهی تعهد به تعالی ( تعالی صنعت پتروشیمی ) دو ستاره

۱۳۹۳-۱۱-۰۵

ابلاغ شروع به کار مجدد پروژه C2

۱۳۹۳-۱۰-۲۱

اخذ گواهینامه ISO 10004 : 2015

۱۳۹۳-۱۰-۲۱

اخذ گواهینامه ISO 10002 : 2014

۱۳۹۳-۱۰-۱۵

انجام مهندسی اصولی و تفصیلی احداث مخازن جدید گسولین و بنزن

۱۳۹۳-۰۹-۰۳

موثر شدن پروژه اوره و آمونیاک لاوان

۱۳۹۳-۰۸-۲۵

انجام عملیات نصب سقف مخزن آمونیاک پتروشیمی رازی

۱۳۹۳-۰۵-۱۰

امضای قرارداد اجرای مهندسی پایه واحد متانول پترو هیدج