۱۳۹۳-۰۴-۰۱

امضای موافقتنامه همکاری مشترک پژوهشگاه صنعت نفت با شرکت هدکو ( HRU )

۱۳۹۳-۰۲-۱۶

حضور در نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی تهران

۱۳۹۳-۰۱-۲۵

بازدید معاون محترم وزیر نفت جناب آقای مهندس شعری مقدم از شرکت

۱۳۹۲-۱۲-۲۰

اخذ گواهی تعهد به تعالی ( تعالی صنعت پتروشیمی )

۱۳۹۲-۱۲-۰۱

تاسیس شرکت فن کاوان انرژی پویا

۱۳۹۲-۱۱-۲۹

عقد قرارداد واگذاری پروژه اوره و آمونیاک لاوان به صورت EPCCF

۱۳۹۲-۱۱-۱۳

درج نام شرکت بعنوان مخازن سرد در فهرست سازندگان شرکت پیدمکو

۱۳۹۲-۰۵-۰۲

برگزاری جلسه مراسم امضاء موافقتنامه ارائه لیسانس آمونیاک با شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی

۱۳۹۲-۰۴-۰۵

تشکیل کنسرسیوم تدبیر انرژی ارم

۱۳۹۲-۰۴-۰۱

انعقاد قرارداد پروژه پلی اتیلن سبک فسا