۱۳۹۲-۰۲-۲۳

حضور در دهمین همایش پتروشیمی در تهران

۱۳۹۲-۰۱-۳۱

توافقنامه مشارکت در بازاریابی ، طراحی و ساخت Convection Section کوره ها با شرکت مپنا بویلر

۱۳۹۲-۰۱-۳۱

انعقاد قرارداد پروژه انجام مهندسی ، خدمات فنی و بازرگانی خرید ایستگاه پمپاژ آب طرح آبرسانی به مجتمع پتروشیمی زنجان

۱۳۹۲-۰۱-۲۹

حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی در تهران

۱۳۹۱-۱۰-۱۰

انعقاد قرارداد پروژه مهندسی اصولی و خدمات فنی یوتیلیتی و آفسایت کود شیمیایی لردگان

۱۳۹۱-۰۹-۲۰

تاسیس شرکت سریر

۱۳۹۱-۰۸-۱۶

حضور در هفتمین نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی در شیراز

۱۳۹۱-۰۸-۰۴

عضویت در تشکل صادرات خدمات فنی و مهندسی فارس

۱۳۹۱-۰۶-۱۵

انعقاد قرارداد پروژه انجام عملیات نصب و اجرای مجموعه تجهیزات جانبی و مخزن دو جداره سی هزار تنی آمونیاک 3 رازی

۱۳۹۱-۰۶-۰۷

انعقاد قرارداد پروژه خدمات طراحی و مهندسی اصولی ، مهندسی تفصیلی و خدمات مهندسی خرید جهت ساخت بسته ریفرمر پتروشیمی پردیس