۱۳۹۱-۰۴-۲۴

برگزیده شدن هدکو به عنوان واحد فنی مهندسی برتر استان فارس

۱۳۹۱-۰۴-۰۱

انعقاد قرارداد پروژه خدمات طراحی و مهندسی اصولی ، مهندسی تفصیلی و خدمات مهندسی خرید جهت ساخت بسته ریفرمر پتروشیمی زنجان

۱۳۹۰-۱۰-۱۲

انعقاد قرارداد پروژه احداث مخزن 30 هزار تنی آمونیاک پتروشیمی رازی

۱۳۹۰-۰۹-۰۱

انعقاد قرارداد پروژه انجام مهندسی تفصیلی و خدمات فنی خرید ترمینال نفتی ریسوت عمان

۱۳۹۰-۰۸-۰۹

حضور در ششمین نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی در شیراز

۱۳۹۰-۰۷-۰۱

انعقاد قرارداد پروژه انجام خدمات مهندسی اصولی ، تفصیلی ، خدمات فنی و بازرگانی خرید تجهیزات یوتیلیتی ، خطوط ارتباطی و ساختمانهای غیر صنعتی پتروشیمی زنجان

۱۳۹۰-۰۵-۱۶

خرید ساختمان شماره 2 شرکت

۱۳۹۰-۰۵-۱۰

انعقاد قرارداد پروژه مهندسی اصولی ، تفصیلی ، تدارکات ، تامین تجهیزات و کمک فنی استحصال و تفکیک مجتمع C2+

۱۳۹۰-۰۳-۰۷

انعقاد قرارداد پروژه خدمات مشاوره طراحی و مهندسی پروژه احداث فاز سوم اوره و آمونیاک پتروشیمی پردیس

۱۳۹۰-۰۲-۲۱

انعقاد قرارداد پروژه پلی اتیلن سبک LDPE پتروشیمی فسا