مخزن ذخیره آمونیاک لردگان

استحصال اتان پارسیان
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
مخازن ذخیره بوتان پالایشگاه گاز پارسیان
۱۳۹۶-۰۸-۱۷

مخزن ذخیره آمونیاک لردگان

اطلاعات پروژه

نام پروژه

 مخزن ذخیره آمونیاک لردگان

شاخه صنعت

طراحی و ساخت مخازن سرد

ظرفیت و ابعاد

ظرفیت 20000 تن / قطر 45 متر/ ارتفاع 30 متر

دانش فنی

شرکت هدکو

کارفرما

شرکت پتروشیمی لردگان

مدیریت پیمان

شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی

مکان

استان چهارمحال و بختیاری ، لردگان

نوع پروژه

EPC  

محدوده پیمان

طراحی فرایندی

√ 

طراحی مکانیکی

√ 

طراحی حرارتی

 

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تأمین کالا و تجهیزات

ساخت (Fabrication)

 

نصب و اجرا

 

پیش راه اندازی 

 

راه اندازی

 

نظارت بر نصب و اجرا

آزمایش عملکرد

 
ضمانت فرایندی (Process Guarantee)

ضمانت مکانیکی (Mechanical Guarantee) √ 

تاریخ موثر شدن پیمان

1394/04/15

طول مدت پیمان

6 ماه از تاریخ موثر شدن آن