مخازن ذخیره بوتان پالایشگاه گاز پارسیان

استحصال اتان پارسیان
2016-06-19
مخازن ذخیره پروپان پالایشگاه گاز پارسیان
2017-11-08

مخازن ذخیره بوتان پالایشگاه گاز پارسیان

اطلاعات پروژه

نام پروژه

 مخازن ذخیره بوتان پالایشگاه گاز پارسیان (دو فقره)

شاخه صنعت

طراحی و ساخت مخازن سرد

ظرفیت و ابعاد

ظرفیت 18000 تن / قطر 45 متر/ ارتفاع 32 متر

دانش فنی

شرکت هدکو

کارفرما

پالایش پارسیان سپهر

مکان

مهر و عسلویه

نوع پروژه

EPC  

محدوده پیمان

طراحی فرایندی

 √

طراحی مکانیکی

√ 

طراحی حرارتی

 

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تأمین کالا و تجهیزات

 

ساخت (Fabrication)

 

نصب و اجرا

 

پیش راه اندازی 

 

راه اندازی

 

نظارت بر نصب و اجرا

آزمایش عملکرد

 
ضمانت فرایندی (Process Guarantee)

ضمانت مکانیکی (Mechanical Guarantee)  √

تاریخ موثر شدن پیمان

1394/11/10

طول مدت پیمان

6 ماه از تاریخ موثر شدن آن