پالایشگاه نفت سنگین قشم

واحد اوره و آمونیاک لاوان
2016-06-12
اوره و آمونیاک لردگان
2016-06-16

پالایشگاه نفت سنگین قشم

اطلاعات پروژه

 پالایشگاه نفت سنگین قشم

نام پروژه

پالایش

شاخه صنعت

Bitumen And Light Oil Cuts (35,000 BBL/Day Heavy Crude Oil)

محصول و ظرفیت

 –

لیسانس

شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم

کارفرما

مدیریت پیمان

جزیره قشم  

مکان

E

نوع پروژه

 

هماهنگی لیسانس

محدوده پیمان

 

مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی

 

خدمات تدارکات کالا

 

تامین کالا و تجهیزات

 

ساخت و نصب

 

پیش راه اندازی و راه اندازی

 

نظارت بر ساخت

 

آزمایش عملکردی

1394/03/10

تاریخ موثر شدن پیمان

18 ماه پس از موثر شدن 

طول مدت پیمان