الف – مهندسی اصولی

 

شرکت هدکو با بهره گیری از تجارب ارزشمند پرسنل ارزنده خود قادر است کلیه موارد مهندسی پایه و طراحی فرآیند های مختلف را بر اساس اطلاعات دریافتی از لایسنسوربه انجام رساند. این بخش از کار شامل و نه محدود به موارد زیر می باشد:

• تعیین مشخصات و وضعیت فرآیند 
• دیاگرام جریان فرایند و سرویسهای جانبی و و موازنه انرزی و مواد در شرایط مختلف عملیات 
• نمودارهای خطوط لوله و ابزار دقیق (P&ID)
• داده برگ ها و مشخصات فنی تجهیزات دوار و ثابت
• لیست تجهیزات و لوله ها
• داده برگ های ابزار دقیق 
• مشخصات کاتالیست ، مواد شیمیایی و تصفیه پسماند
• تهیه جانمایی اولیه پروژه 
• تهیه دستورالعمل های عملیات راه اندازی و بهره برداری

در راستای انجام مهندسی اصولی، پیشرفته ترین نرم افزارهای شبیه  سازی در اختیار بوده و مورد استفاده قرار میگیرند.

انجام مهندسی اصولی این شرکت را قادر می سازد تا زنجیره ارائه خدمات به مشتریان و پروژه های بزرگ ترا کمیل نموده و در یک قرارداد واحد مجموعه خدمات مورد نیاز ارائه گردد.

 

 

ب – مهندسی تفصیلی

مهندسی تفصیلی در واقع مرحله بعدی مهندسی پایه می باشد که هدف کلی آن عبارت است از:

تهیه نقشه های اجرا و نصب کلیه تجهیزات , مستند سازی کلیه اطلاعات, تهیه و تدارک کالاهای پروژه با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه, و برنامه ریزی کار جهت اجرای عملیات در کمترین زمان ممکن می باشد. انجام مهندسی تفصیلی هر پروژه در بخشهای مهندسی به شرح زیر تحت مسئولیت مهندسین راهبری که برگزیده شده و زیر نظر ستاد پروژه فعالیت می کنند انجام می گردد.  گردش کار مهندسی تفصیلی  بر بستر نرم افزار جامع مدیریت پروژه که توسط شرکت هدکو تهیه گردیده و بر مبنای گردش کار و فرآیندهای تعریف شده می باشد انجام می شود.

 

Tanzania-to-1