مشاور عمومی پروژه

تجارب طولانی مدیران و پرسنل شرکت هدکو این زمینه را فراهم ساخته است که این شرکت بتواند در زمینه اجرای پروژه های بزرگ مشاوره فنی در مراحل زیر به مشتریان ارائه نماید.

 

• انتخاب تکنولوژی
• عقد قراردادهای دانش فنی و خرید لیسانس

• انجام طراحی پایه، تفصیلی، خدمات فنی تدارکات، تدارکات، نصب و راه اندازی
• بررسی طرحهای افزایش تولید واحدهای در دست بهره برداری
• ارائه خدمات نظارت بر عملیات مهندسی، ساخت و اجرا
• انجام مطالعات امکان سنجی
• بهینه سازی مصرف انرژی در واحد ها
• انجام خدمات تدارکات تجهیزات و مواد
• سایر مواردی که مورد نظر کارفرمایان در پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی باشد.

 

IMG_3280-1