تحقیق و توسعه در شرکتهای مهندسی زمینه ساز رشد و توسعه تکنولوژی می باشد. از این رو شرکت هدکو با تأسیس بخش تحقیق و توسعه (R&D) گام مهمی در استفاده از تجربیات فنی خود در جهت تولید دانش و تکنولوژی بر داشته است. به ثمر رسیدن چندین طرح تحقیقاتی در گذشته حاصل عملکرد موفق این بخش می باشد. این موارد عبارتند از:

 

• بومی کردن دانش طراحی مخازن سرد
• طراحی لوله های چند لایه Composite piping
• توسعه نرم افزار جامع مدیریت پروژه

 

طرح های دیگری نیز در بخش توسعه و تحقیق این شرکت در دست مطالعه می باشند که امید می رود زمینه ساز توسعه تکنولوژی در شرکت باشند.

 

IMG-20131214-00017-2