وجود یک مجموعه نرم افزاری یکپارچه برای مدیریت اطلاعات پروژه ها، یکی از ضرورت های فعالیتهای پروژه ای می باشد

 

HTMS-(HEDCO-Total-Management-System)-1

 

 

شرکت همپاانرژی بمنظور  تهیه ، مدیریت  و تبادل اطلاعات، اسناد و مدارک، فعالیت های مهندسی، طراحی، اجرایی پروژه ها، فرآیندهای پیچیده سفارشات، برنامه ریزی و مدیریت فعالیت ها و وظایف تیم های اجرایی و شاغلان در پروژه ها و به طور کلی هدایت، نظارت و کنترل جریان اجرایی پروژه های خود، با استفاده از توان متخصصان و کارشناسان مجرب در دو حوزه اجرای پروژه های EPC نفت، گاز و پتروشیمی و فناوری اطلاعات، سیستم جامع مدیریت اطلاعات ، نرم افزاری یکپارچه با قابلیت کاربری آسان و فراگیر با امکان ایجاد ارتباط مؤثر بین تمامی ذینفعان یک پروژه را تهیه نموده است   این بستر نرم افزاری که بطور اختصار (HEDCO Total Management System) HTMS  نام گذاری شده ، یک محصول ۱۰۰% ایرانی و بربستر Web بوده و بدلیل کارایی و سهولت کاربری ، با استقبال کلیه ذینفعان پروژه های شرکت اعم از کارشناسان شرکت ، کارفرمایان ، سازندگان ، بازرسان  و پیمانکاران نصب مواجه شده است.

هم اکنون کلیه پروژه های شرکت همپا انرژی بر بستر HTMS  در حال اجرا می باشد.

 

HTMS-2-1