2014-06-22

امضای موافقتنامه همکاری مشترک پژوهشگاه صنعت نفت با شرکت هدکو ( HRU )

2014-05-06

حضور در نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی تهران

2014-04-14

بازدید معاون محترم وزیر نفت جناب آقای مهندس شعری مقدم از شرکت

2014-03-11

اخذ گواهی تعهد به تعالی ( تعالی صنعت پتروشیمی )

2014-02-20

تاسیس شرکت فن کاوان انرژی پویا

2014-02-18

عقد قرارداد واگذاری پروژه اوره و آمونیاک لاوان به صورت EPCCF

2014-02-02

درج نام شرکت بعنوان مخازن سرد در فهرست سازندگان شرکت پیدمکو

2013-07-24

برگزاری جلسه مراسم امضاء موافقتنامه ارائه لیسانس آمونیاک با شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی

2013-06-26

تشکیل کنسرسیوم تدبیر انرژی ارم

2013-06-22

انعقاد قرارداد پروژه پلی اتیلن سبک فسا