2013-05-13

حضور در دهمین همایش پتروشیمی در تهران

2013-04-20

توافقنامه مشارکت در بازاریابی ، طراحی و ساخت Convection Section کوره ها با شرکت مپنا بویلر

2013-04-20

انعقاد قرارداد پروژه انجام مهندسی ، خدمات فنی و بازرگانی خرید ایستگاه پمپاژ آب طرح آبرسانی به مجتمع پتروشیمی زنجان

2013-04-18

حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی در تهران

2012-12-30

انعقاد قرارداد پروژه مهندسی اصولی و خدمات فنی یوتیلیتی و آفسایت کود شیمیایی لردگان

2012-12-10

تاسیس شرکت سریر

2012-11-06

حضور در هفتمین نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی در شیراز

2012-10-25

عضویت در تشکل صادرات خدمات فنی و مهندسی فارس

2012-09-05

انعقاد قرارداد پروژه انجام عملیات نصب و اجرای مجموعه تجهیزات جانبی و مخزن دو جداره سی هزار تنی آمونیاک 3 رازی

2012-08-28

انعقاد قرارداد پروژه خدمات طراحی و مهندسی اصولی ، مهندسی تفصیلی و خدمات مهندسی خرید جهت ساخت بسته ریفرمر پتروشیمی پردیس