اولین و تنها طراح مخازن سرد در ایران

دانـش فنی طراحـی مخـازن سـرد

 

tank-Pano

 

از جمله فعالیتهای شرکت همپا انرژی که برای  اولین بار در ایران انجام گردید بومی سازی  دانش فنی طراحی انواع مخازن ذخیره سرد (Cryogenic Storage Tanks)  می باشد که با ارزیابی انجام شده توسط شرکتهای PIDMCO  و SPEC ، هم اکنون نام شرکت هدکو در لیست سازنــــــــدگان شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC Vendor List)  درج گردیده است. 

 در پی این موفقیت ، اجرای مخزن آمونیاک پتروشیمی رازی ( بصورت EPC ) ، مخزن آمونیاک پتروشیمی لردگان ( بصورت EP ) و نیز مخازن پروپان و بوتان پالایشگاه پارسیان ( بصورت EPC ) به این شرکت واگذار گردیده است.

از پروژه های فوق الذکر مخزن آمونیاک پتروشیمی رازی که با ظرفیت 30 هزار متر مکعب و با ابعاد 46 متر قطر و 37 متر ارتفاع  یکی از بزرگترین مخازن سرد کشور می باشد ، خوشبختانه در دیماه 1394 با موفقیت کامل مورد بهره برداری قرار گرفت.

 

IMG_4563-HDR