اولین لیسانس ایرانی واحد آمونیاک

 اولین لیسانس ایرانی واحد آمونیاک

 

 

دانش فنی هدکو برای واحد آمونیـاک

اگرچه تجارب و سوابق کارشناسان و مدیریت شرکت هدکو حضور در انجام مهندسی و اجرای انواع واحدهای نفتی ، گازی و پتروشیمیایی را شامل می گردد، لکن این تجارب بطور خاص مربوط به پروژه های آمونیاک و اوره می باشد بنحوی که این شرکت بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم در اجرای هشت پروژه آمونیاک و اوره کشور ایفای نقش نموده است .

تمرکز تجربیات و آشنایی کامل به دانش فنی موجود در بازار جهانی و نقاط قوت و ضعف هر کدام از روشهای مطرح ، شرکت هدکو را موفق نمود  تا پس از بارها انجام مهندسی اصولی و تفصیلی واحدهای آمونیاک و اوره خوشبختانه در مهر ماه 1392 به اتفاق شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی اقدام به ثبت لیسانس واحد تولید آمونیاک در داخل کشور نماید و هم اکنون افتخار دارد که اولین لیسانس ایرانی برای فرایند تولید یکی از اساسی ترین محصولات صنعت پتروشیمی یعنی آمونیاک را به صنعت کشور و نیز عرصه بین المللی ارائه نماید.

در پی این موفقیت ، اولین قرارداد لیسانس آمونیاک بین شرکت شیمیایی لاوان بعنوان کارفرما با شرکتهای هدکو و پژوهش و فن آوری پتروشیمی بعنوان لیسانسور آمونیاک منعقد گردیده و در حال اجرا می باشد.

 

IMG_7615