استحصال اتان پارسیان

مخازن ذخیره بوتان پالایشگاه گاز پارسیان
2017-11-08
فاز سوم اوره و آمونیاک پردیس
2016-06-17

 

اطلاعات پروژه

استحصال اتان پارسیان نام پروژه
پالایش گاز شاخه صنعت
80 MM Sm3 /day of Natural Gas ;

Ethane 164 Tons/h

Sale Gas 2020 Tons/h

Propane 80 Tons/h

Butane 59 Tons/h

C5+ 129 Tons/h

محصول و ظرفیت
 – لیسانس
شرکت پالایش سپهر پارسیان کارفرما
مدیریت صنعت نکو مدیریت پیمان
استان بوشهر – عسلویه ،  استان فارس – شهرستان مهر مکان
EPCC نوع پروژه
هماهنگی لیسانس محدوده پیمان
مهندسی پایه
مهندسی تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تامین کالا و تجهیزات
ساخت و نصب
پیش راه اندازی و راه اندازی
نظارت بر ساخت
آزمایش عملکردی

1393/11/05

تاریخ موثر شدن پیمان

24 ماه از زمان موثر شدن آن و تامین مالی

طول مدت پیمان