مخزن آمونیاک رازی

واحد اوره و آمونیاک لاوان
2016-06-12
ریفرمر آمونیاک رازی
2013-10-19

اطلاعات پروژه

نام پروژه احداث مخزن دوجداره ذخیره سازی آمونیاک ۳
شاخه صنعت پتروشیمی
محصول و ظرفیت 30000 Ton

لیسانس

کارفرما شرکت پتروشیمی رازی
مدیریت پیمان شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی
مکان استان خوزستان ، بندر امام
نوع پروژه EPC  
محدوده پیمان هماهنگی لیسانس  
مهندسی پایه  
مهندسی تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تأمین کالا و تجهیزات
ساخت و نصب
پیش راه اندازی و راه اندازی
نظارت بر ساخت
آزمایش عملکردی
تاریخ موثر شدن پیمان ۱۳۹۰/۱۲/۲۳
طول مدت پیمان ۲۴ ماه از تاریخ موثر شدن آن