مخازن آمونیاک رازی

واحد اوره و آمونیاک لاوان
2016-06-12
ریفرمر آمونیاک رازی
2013-10-19

اطلاعات پروژه

نام پروژه

احداث مخزن دوجداره ذخیره سازی آمونیاک ۳

شاخه صنعت

پتروشیمی

محصول و ظرفیت

30000 Ton

لیسانس

کارفرما

شرکت پتروشیمی رازی

مدیریت پیمان

شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی

مکان

استان خوزستان ، بندر امام

نوع پروژه

EPC  

محدوده پیمان

هماهنگی لیسانس

 

مهندسی پایه

 

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تأمین کالا و تجهیزات

ساخت و نصب

پیش راه اندازی و راه اندازی

نظارت بر ساخت

آزمایش عملکردی

تاریخ موثر شدن پیمان

۱۳۹۰/۱۲/۲۳

طول مدت پیمان

۲۴ ماه از تاریخ موثر شدن آن