مخازن ذخیره پروپان پالایشگاه گاز پارسیان

مخزن ذخیره آمونیاک لردگان
2017-11-08
مخازن ذخیره بوتان پالایشگاه گاز پارسیان
2017-11-08

اطلاعات پروژه

نام پروژه  مخازن ذخیره پروپان پالایشگاه گاز پارسیان (دو فقره)
شاخه صنعت طراحی و ساخت مخازن سرد
ظرفیت و ابعاد ظرفیت 18000 تن / قطر 45 متر/ ارتفاع 32 متر

دانش فنی

شرکت هدکو
کارفرما پالایش پارسیان سپهر
مکان مهر 
نوع پروژه EPC  
محدوده پیمان طراحی فرایندی  √
طراحی مکانیکی √ 
طراحی حرارتی
مهندسی تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تأمین کالا و تجهیزات
ساخت (Fabrication)
نصب و اجرا
پیش راه اندازی 
راه اندازی
نظارت بر نصب و اجرا
آزمایش عملکرد
ضمانت فرایندی (Process Guarantee)
ضمانت مکانیکی (Mechanical Guarantee)  √
تاریخ موثر شدن پیمان 1394/11/10
طول مدت پیمان 6 ماه از تاریخ موثر شدن آن