واحد اوره و آمونیاک لاوان

پالایشگاه نفت سنگین قشم
2016-06-14
مخازن آمونیاک رازی
2016-06-11

اطلاعات پروژه

واحد اوره و آمونیاک لاوان

نام پروژه

پتروشیمی

شاخه صنعت

3250 TPD Ammonia , 2050 TPD Urea

محصول و ظرفیت

 آمونیاک  : هدکو  ،    اوره : استامی کربن

لیسانس

شرکت شیمیایی لاوان

کارفرما

شرکت  CCM

مدیریت پیمان

عسلویه ، استان بوشهر

مکان

 

EPCCF

نوع پروژه

تامین مالی

هماهنگی لیسانس

محدوده پیمان

مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تامین کالا و تجهیزات

ساخت و نصب

پیش راه اندازی و راه اندازی

نظارت بر ساخت

آزمایش عملکردی

۱۳۹۳/۰۹/۰۲

تاریخ موثر شدن پیمان

۴۴ ماه از زمان موثر شدن آن

طول مدت پیمان