واحد اوره و آمونیاک لاوان

Qeshm
پالایشگاه نفت سنگین قشم
2016-06-14
مخزن آمونیاک رازی
2016-06-11

اطلاعات پروژه

واحد اوره و آمونیاک لاوان نام پروژه
پتروشیمی شاخه صنعت

3250 TPD Ammonia , 2050 TPD Urea

محصول و ظرفیت
 آمونیاک  : هدکو  ،    اوره : استامی کربن لیسانس
شرکت شیمیایی لاوان کارفرما
شرکت  CCM مدیریت پیمان
عسلویه ، استان بوشهر مکان
 

EPCCF

نوع پروژه
تامین مالی

هماهنگی لیسانس

محدوده پیمان

مهندسی پایه
مهندسی تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تامین کالا و تجهیزات
ساخت و نصب
پیش راه اندازی و راه اندازی
نظارت بر ساخت
آزمایش عملکردی
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ تاریخ موثر شدن پیمان

۴۴ ماه از زمان موثر شدن آن

طول مدت پیمان