پالایشگاه نفت سنگین قشم

اوره و آمونیاک لردگان
2016-06-16
واحد اوره و آمونیاک لاوان
2016-06-12
Qeshm

اطلاعات پروژه

 پالایشگاه نفت سنگین قشم

نام پروژه

پالایش

شاخه صنعت
Bitumen And Light Oil Cuts (35,000 BBL/Day Heavy Crude Oil) محصول و ظرفیت
 – لیسانس
شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم کارفرما
مدیریت پیمان
جزیره قشم   مکان
E نوع پروژه
هماهنگی لیسانس

محدوده پیمان

مهندسی پایه
مهندسی تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تامین کالا و تجهیزات
ساخت و نصب
پیش راه اندازی و راه اندازی
نظارت بر ساخت
آزمایش عملکردی
1394/03/10 تاریخ موثر شدن پیمان

18 ماه پس از موثر شدن 

طول مدت پیمان