فاز سوم اوره و آمونیاک پردیس

استحصال اتان پارسیان
2016-06-19
اوره و آمونیاک لردگان
2016-06-16

اطلاعات پروژه
نام پروژه احداث فاز سوم اوره و آمونیاک پردیس
شاخه صنعت پتروشیمی
محصول و ظرفیت

۲۰۵۰ TPD Ammonia , 3250 TPD Urea

لیسانس

Ammonia : M.W.Kellogg , Urea : Stamicarbon

کارفرما شرکت پتروشیمی پردیس
مدیریت پیمان شرکت نام آوران دلوار
مکان استان بوشهر ، عسلویه
نوع پروژه EPS  
محدوده پیمان هماهنگی لیسانس  
مهندسی پایه
مهندسی تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تأمین کالا و تجهیزات  
ساخت و نصب  
پیش راه اندازی و راه اندازی  
نظارت بر ساخت  
آزمایش عملکردی  
تاریخ موثر شدن پیمان ۱۳۹۰/۰۳/۰۷
طول مدت پیمان ۳۶ ماه از تاریخ موثر شدن آن