فاز سوم اوره و آمونیاک پردیس

استحصال اتان پارسیان
2016-06-19
اوره و آمونیاک لردگان
2016-06-16

اطلاعات پروژه

نام پروژه

احداث فاز سوم اوره و آمونیاک پردیس

شاخه صنعت

پتروشیمی

محصول و ظرفیت

۲۰۵۰ TPD Ammonia , 3250 TPD Urea

لیسانس

Ammonia : M.W.Kellogg , Urea : Stamicarbon

کارفرما

شرکت پتروشیمی پردیس

مدیریت پیمان

شرکت نام آوران دلوار

مکان

استان بوشهر ، عسلویه

نوع پروژه

EPS  

محدوده پیمان

هماهنگی لیسانس

 

مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تأمین کالا و تجهیزات

 

ساخت و نصب

 

پیش راه اندازی و راه اندازی

 

نظارت بر ساخت

 

آزمایش عملکردی

 

تاریخ موثر شدن پیمان

۱۳۹۰/۰۳/۰۷

طول مدت پیمان

۳۶ ماه از تاریخ موثر شدن آن