ریفرمر آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه

مخازن نفتی فراسکو عسلویه
2020-06-09
مخزن ذخیره آمونیاک لردگان
2017-11-08
reformer

اطلاعات پروژه

نام پروژه
مهندسی ، تدارکات ، ساخت و نصب ریفرمر اولیه آمونیاک فاز دوم اوره و آمونیاک کرمانشاه
شاخه صنعت
طراحی و ساخت تجهیز  – ریفرمر
محصول و ظرفیت
ظرفیت حرارتی : 175MW
تکتولوژی و دانش فنی
شرکت هدکو
کارفرما شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
مکان کرمانشاه
نوع پروژه EPCC  

طراحی فرایندی ( بررسی و بازنگری)

طراحی مکانیکی ( بررسی و بازنگری)

محدوده کار

طراحی حرارتی ( بررسی و بازنگری)

√ 
مهندسی پایه
مهندسی تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تأمین کالا و تجهیزات  
ساخت (Fabrication)
ساخت و نصب
پیش راه اندازی و راه اندازی
نظارت بر نصب و اجرا
آزمایش عملکرد
ضمانت عملکرد – فرایندی 
ضمانت عملکرد – مکانیکی 
تاریخ موثر شدن پیمان 1398/10/09
طول مدت پیمان

24 ماه