هیترهای فرایندی پروژه استحصال اتان پارسیان

احداث تاسیسات ساحلی پایانه جاسک
2020-06-09
Tank-Kermanshah
مخزن ذخیره آمونیاک کرمانشاه
2020-06-09
Heaters

اطلاعات پروژه

نام پروژه
هیترهای فرایندی پروژه پارسیان
شاخه صنعت
ساخت  و نصب تجهیز  – هیتر
ظرفیت و ابعاد
ظرفیت حرارتی : 16 MW
دانش فنی
شرکت هدکو
کارفرما
شرکت پالایش پارسیان سپهر
مکان
عسلویه
نوع پروژه
EPCC

طراحی فرایندی 

طراحی مکانیکی 

محدوده کار

طراحی حرارتی 

√ 
مهندسی پایه
مهندسی تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تأمین کالا و تجهیزات √ 
 ساخت و نصب
پیش راه اندازی و راه اندازی
نظارت بر نصب و اجرا
آزمایش عملکرد
ضمانت عملکرد – فرایندی 
ضمانت عملکرد – مکانیکی 
تاریخ موثر شدن پیمان 1398/07/01
طول مدت پیمان
7 ماه