احداث تاسیسات ساحلی پایانه جاسک

مطالعات امکان سنجی جمع آوری دی اکسید کربن در منطقه عسلویه و احداث واحد تولید اوره
2020-06-09
Heaters
هیترهای فرایندی پروژه استحصال اتان پارسیان
2020-06-09

اطلاعات پروژه

نام پروژه
پروژه احداث تاسیسات ساحلی پایانه جاسک با مشارکت شرکت های گاما و تاسیسات دریایی
شاخه صنعت
صنعت نفت – اسکله های نفتی
ظرفیت و ابعاد
خطوط لوله ، سیستم های میترینگ ، تجهیزات بارگیری و …
دانش فنی
شرکت هدکو
کارفرما
شرکت نفت و گاز پارس – (از طریق شرکت گاما)
مکان
بندر جاسک
نوع پروژه
EPCC، شرکت هدکو EP ، شرکت گاما CC

طراحی فرایندی 

طراحی مکانیکی 

محدوده کار

طراحی حرارتی 

√ 
مهندسی پایه
مهندسی تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تأمین کالا و تجهیزات √ 
 ساخت و نصب
پیش راه اندازی و راه اندازی
نظارت بر نصب و اجرا
آزمایش عملکرد
ضمانت عملکرد – فرایندی 
ضمانت عملکرد – مکانیکی 
تاریخ موثر شدن پیمان 1398/10/16
طول مدت پیمان
18ماه