2008-06-21

انعقاد قرارداد پروژه خرید خدمات مهندسی و خدمات فنی تدارکات پروژه اوره و آمونیاک (سه گانه ) گلستان ، زنجان و لردگان

2008-07-17

انعقاد قرارداد پروژه مطالعات و نظارت کارگاهی عملیات آماده سازی زمین و ساخت جاده ها کود شیمیایی لردگان

2008-09-05

اخذ گواهینامه های EN ISO 9001:2008

2008-09-05

اخذ گواهینامه EN ISO 14001:2004

2008-09-05

اخذ گواهینامه OHSAS 18001: 2007

2008-09-05

اخذ گواهینامه ISO/TS 29001: 2007

2010-05-16

حضور در نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی در کشور قطر

2010-09-19

صدور پروانه خدمات فنی

2011-03-21

عضویت در انجمن صنفی شرکتهای مهندسی و ساخت ( صنایع نفت و نیرو)

2011-04-21

عضویت در اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی ، مهندسی و صنایع انرژی ایران

2011-05-11

انعقاد قرارداد پروژه پلی اتیلن سبک LDPE پتروشیمی فسا

2011-05-28

انعقاد قرارداد پروژه خدمات مشاوره طراحی و مهندسی پروژه احداث فاز سوم اوره و آمونیاک پتروشیمی پردیس