proc1

 

تدارکات پروژه ها بعنوان بخش پشتیبان و مکمل مهندسی از مهمترین بخشهای شرکت هدکو محسوب میشود. خدمات تدارکات بسته به نوع پروژه و محدوده قرارداد از اخذ پیشنهاد تا آخرین مرحله یعنی ترخیص کالا از گمرک و تحویل به سایت را شامل می شود. تجربیات دراز مدت در اجرای پروژه ها بصورت EP یا EPC حجم وسیعی از اطلاعات و آشنائی با سازنذگان داخلی و خارجی را فراهم آورده است که مطمئنا در اجرای بهینه پروژه ها موثر میباشد. علاوه بر این، بهره گیری از نرم افزار مدیریت جامع پروژه در بخش تدارکات امتیازات فراوانی از جمله موارد زیر را به همراه دارد:

 

• ارتباط با سازندگان بر بستر وب بدون ارسال و دریافت مدارک کاغذی
• به روز نگهداری کلیه مکاتبات و مدارک فنی قابل دسترسی از هر نقطه دنیا فقط از طریق اینترنت
• قابلیت دسترسی به کلیه گزارشات بازرسی در هر کجا و هر زمان
• تشکیل فایلهای انبار سایت در زملن مهندسی و تدارکات
• قابلیت تولید گزارشات مدیریتی بطور خودکار

 

ابزارهای فوق علاوه بر تسهیل کار در هدکو، دریچه ای از اطلاعات به روز را نیز بر کارفرما و مجریان پروژه در سایت میگشاید.

 

 

project-cargo-handling-1

 

Line3174_1

 

88680_0ee0c-1

 

DSC_0048-1

 

proc2