شرکت هدکو با بکارگیری تکنیک های مدیریت نوین پروژه سعی در اجرای بهتر پروژه های عظیم نموده است. گام اول در این زمینه بکارگیری استانداردهای جدید مدیریت پروژه از قبیل PMBOK بوده است. در این جهت مدیران پروژه های شرکت موفق به دریافت گواهینامه PMP از مؤسسات بین المللی شده و با اخذ و به روز نگهداری دانش مدیریت تلاش دارند پروژه ها را با اسلوب علمی، مدیریت نمایند.

در این جهت زمینه تأسیس PMO نیز بعنوان ایجاد مرکزیت تجمیع دانش و تجربیات مدیریت پروژه در سرلوحه فعالیت های شرکت قرار دارد.

 

fs-(1)