واحد نمکزدایی پالایشگاه آبادان

یوتیلیتی لردگان
2013-01-13
پروژه پلی اتیلن سبک فسا
2013-05-26

واحد نمکزدایی پالایشگاه آبادان

اطلاعات پروژه

واحد نمکزدایی پالایشگاه آبادان  

نام پروژه

پالایش

شاخه صنعت

محصول و ظرفیت

 –

لیسانس

شرکت پالایش نفت آبادان

کارفرما

مدیریت پیمان

استان خوزستان – آبادان   

مکان

EPC

نوع پروژه

 

هماهنگی لیسانس

محدوده پیمان

مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تامین کالا و تجهیزات

ساخت و نصب

پیش راه اندازی و راه اندازی

نظارت بر ساخت

آزمایش عملکردی

1392/03/01

تاریخ موثر شدن پیمان

16 ماه از زمان موثر شدن آن

طول مدت پیمان