پروژه پلی اتیلن سبک فسا

ریفرمر آمونیاک رازی
2013-10-19
واحد نمکزدایی پالایشگاه آبادان
2013-05-22

اطلاعات پروژه

نام پروژه

انجام خدمات مهندسی تفصیلی واحد فرآیندی ، خدمات مهندسی خرید واحد فرآیندی، مهندسی پایه ، تفصیلی و خدمات مهندسی خرید واحدهای سرویسهای جانبی و آفسایت پروژه پلی اتیلن سبک فسا

شاخه صنعت

پتروشیمی

محصول و ظرفیت

LDPE , 300000 MTPA

لیسانس

کارفرما

شرکت مهندسین مشاور ساحل

مدیریت پیمان

مکان

استان فارس، فسا

نوع پروژه

EPS  

محدوده پیمان

هماهنگی لیسانس

 

مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تأمین کالا و تجهیزات

 

ساخت و نصب

 

پیش راه اندازی و راه اندازی

 

نظارت بر ساخت

 

آزمایش عملکردی

 

تاریخ موثر شدن پیمان

1392/03/05

طول مدت پیمان

۱۶ ماه از تاریخ موثر شدن آن