پروژه پلی اتیلن سبک فسا

ریفرمر آمونیاک رازی
2013-10-19
واحد نمکزدایی پالایشگاه آبادان
2013-05-22

اطلاعات پروژه

نام پروژه انجام خدمات مهندسی تفصیلی واحد فرآیندی ، خدمات مهندسی خرید واحد فرآیندی، مهندسی پایه ، تفصیلی و خدمات مهندسی خرید واحدهای سرویسهای جانبی و آفسایت پروژه پلی اتیلن سبک فسا
شاخه صنعت پتروشیمی
محصول و ظرفیت LDPE , 300000 MTPA
لیسانس
کارفرما شرکت مهندسین مشاور ساحل
مدیریت پیمان
مکان استان فارس، فسا
نوع پروژه EPS  
محدوده پیمان هماهنگی لیسانس  
مهندسی پایه
مهندسی تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تأمین کالا و تجهیزات  
ساخت و نصب  
پیش راه اندازی و راه اندازی  
نظارت بر ساخت  
آزمایش عملکردی  
تاریخ موثر شدن پیمان 1392/03/05
طول مدت پیمان ۱۶ ماه از تاریخ موثر شدن آن