مخزن ذخیره آمونیاک کرمانشاه

Heaters
هیترهای فرایندی پروژه استحصال اتان پارسیان
2020-06-09
مخازن نفتی فراسکو عسلویه
2020-06-09
Tank-Kermanshah

اطلاعات پروژه

نام پروژه
نصب مخزن ذخیره آمونیاک و متعلقات مربوطه واحد آمونیاک کرمانشاه
شاخه صنعت
ساخت  و نصب تجهیز  – مخزن سرد
ظرفیت و ابعاد
ظرفیت مخزن : 10.000 تن
دانش فنی
شرکت هدکو
کارفرما
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
مکان کرمانشاه
نوع پروژه C

طراحی فرایندی 

طراحی مکانیکی 

محدوده کار

طراحی حرارتی 

 
مهندسی پایه
مهندسی تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تأمین کالا و تجهیزات  
 نصب
پیش راه اندازی و راه اندازی
نظارت بر نصب و اجرا
آزمایش عملکرد
ضمانت عملکرد – فرایندی 
ضمانت عملکرد – مکانیکی 
تاریخ موثر شدن پیمان 1396/10/11
طول مدت پیمان
17 ماه