مطالعات امکان سنجی جمع آوری دی اکسید کربن در منطقه عسلویه و احداث واحد تولید اوره

احداث تاسیسات ساحلی پایانه جاسک
2020-06-09

اطلاعات پروژه

نام پروژه
به روز آوری گزارش مطالعات امکان سنجی فنی-اقتصادی طرح جمع آوری دی اکسید کربن در منطقه عسلویه و احداث واحد تولید اوره
شاخه صنعت
پتروشیمی
ظرفیت و ابعاد
ظرفیت واحد تولید اوره : 2.330 تن در روز
دانش فنی
شرکت هدکو
کارفرما
پتروشیمی همت
مکان
عسلویه
نوع پروژه
FS (طراحی مفهومی و طرح توجیه اقتصادی)

طراحی فرایندی 

طراحی مکانیکی 

محدوده کار

طراحی حرارتی 

مهندسی پایه
مهندسی تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تأمین کالا و تجهیزات  
 ساخت و نصب
پیش راه اندازی و راه اندازی
نظارت بر نصب و اجرا
آزمایش عملکرد
ضمانت عملکرد – فرایندی 
ضمانت عملکرد – مکانیکی 
تاریخ موثر شدن پیمان 1398/07/13
طول مدت پیمان
4 ماه