اوره و آمونیاک لردگان

فاز سوم اوره و آمونیاک پردیس
2016-06-17
پالایشگاه نفت سنگین قشم
2016-06-14

اطلاعات پروژه

نام پروژه

اوره و آمونیاک لردگان

شاخه صنعت

پتروشیمی

محصول و ظرفیت

 2050 TPD Ammonia, 3250 TPD Urea

لیسانس

Ammonia: Ammonia Casale, Urea: Stamicarbon

کارفرما

شرکت پتروشیمی لردگان

مدیریت پیمان

شرکت CCM

مکان

استان چهارمحال بختیاری ، لردگان

نوع پروژه

EPS

محدوده پیمان

هماهنگی لیسانس

 

مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تأمین کالا و تجهیزات

 

ساخت و نصب

 

پیش راه اندازی و راه اندازی

 

نظارت بر ساخت

 

آزمایش عملکردی

 

تاریخ موثر شدن پیمان

۱۳۸۶/۰۸/۲۲

طول مدت پیمان

۳۶ ماه از تاریخ موثر شدن آن