اوره و آمونیاک لردگان

فاز سوم اوره و آمونیاک پردیس
2016-06-17
Qeshm
پالایشگاه نفت سنگین قشم
2016-06-14

اطلاعات پروژه
نام پروژه اوره و آمونیاک لردگان
شاخه صنعت پتروشیمی
محصول و ظرفیت

 2050 TPD Ammonia, 3250 TPD Urea

لیسانس Ammonia: Ammonia Casale, Urea: Stamicarbon
کارفرما شرکت پتروشیمی لردگان
مدیریت پیمان شرکت CCM
مکان استان چهارمحال بختیاری ، لردگان
نوع پروژه EPS
محدوده پیمان هماهنگی لیسانس  
مهندسی پایه
مهندسی تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تأمین کالا و تجهیزات  
ساخت و نصب  
پیش راه اندازی و راه اندازی  
نظارت بر ساخت  
آزمایش عملکردی  
تاریخ موثر شدن پیمان ۱۳۸۶/۰۸/۲۲
طول مدت پیمان ۳۶ ماه از تاریخ موثر شدن آن