۱۳۹۰-۰۲-۰۱

عضویت در اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی ، مهندسی و صنایع انرژی ایران

۱۳۹۰-۰۱-۰۱

عضویت در انجمن صنفی شرکتهای مهندسی و ساخت ( صنایع نفت و نیرو)

۱۳۸۹-۰۶-۲۸

صدور پروانه خدمات فنی

۱۳۸۹-۰۲-۲۶

حضور در نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی در کشور قطر

۱۳۸۷-۰۶-۱۵

اخذ گواهینامه ISO/TS 29001: 2007

۱۳۸۷-۰۶-۱۵

اخذ گواهینامه OHSAS 18001: 2007

۱۳۸۷-۰۶-۱۵

اخذ گواهینامه EN ISO 14001:2004

۱۳۸۷-۰۶-۱۵

اخذ گواهینامه های EN ISO 9001:2008

۱۳۸۷-۰۴-۲۷

انعقاد قرارداد پروژه مطالعات و نظارت کارگاهی عملیات آماده سازی زمین و ساخت جاده ها کود شیمیایی لردگان

۱۳۸۷-۰۴-۰۱

انعقاد قرارداد پروژه خرید خدمات مهندسی و خدمات فنی تدارکات پروژه اوره و آمونیاک (سه گانه ) گلستان ، زنجان و لردگان